Açıklama

Blok Zar Tesbih

Blok Zar Tesbih, blok zar malzemeden yontulmuştur. Sistemli püskülüyle ve ustasının imzasıyla kendini anlatıyor zaten. Elde verdiği hissiyata gayet yumuşak ve hoştur.